Over Stichting MLK

2d7d9dd603c20ac1d1885f.L._V149389446_SX200_In november 2007 werd tijdens het bezoek van King-biograaf Clayborne Carson en Mark Gonnerman, beiden van de Stanford Universiteit, het plan voor dit M.L. King jr. project geboren. Naar aanleiding daarvan nam Theo Wierema, directeur van de Boskant het initiatief tot de jaarlijkse MLK lezing en nodigde hij Jacob Bouwman van de Vrije Universiteit Amsterdam uit, om daarbij partner te worden. Hij vroeg de Vrije Universiteit Amsterdam vanwege het eredoctoraat dat Dr. King in 1965 aan de VU ontving. Dit eredoctoraat insprireert de VU nog altijd tot een inclusieve benadering van diversiteit. Na de opheffing van de Boskant in 2016 werd Justice and Peace Nederland partner in de Stichting Martin Luther King Lezing.

Het project geeft aandacht aan het gedachtengoed van King vanuit de overtuiging dat zijn opvattingen en levensvisie ook nu voor onze samenleving relevant zijn.

 

Van 2008 – 2012 organiseerden beide partners de jaarlijkse MLK lezing. (Zie MLK lezingen)

 

Van 2010 t/m 2012 werd ook een regionaal Scholierendebat georganiseerd

 

In december 2012 werd door beide partners de Stichting Martin Luther King lezing opgericht. Sinds 2013 organiseert deze stichting afwisselend in Den Haag en Amsterdam de jaarlijkse Martin Luther King lezing. Daarnaast organiseert de stichting sinds 2014 de jaarlijkse Scholierenwedstrijd en beheert de stichting deze website.

 

Hieronder vindt u een overzicht van alle beschikbare informatie over Stichting Martin Luther King Lezing. (Stichting MLK lezing)

 

Martin Luther King Lezing
p.a. Justice and Peace Nederland
Riviervismarkt 5, Den Haag
info@mlklezing.nl
telefoon: 06 27 05 27 48
www.facebook.com/MLKlezing
twitter @mlklezing
Kamer van koophandel 56969155
RSIN/fiscaal nummer: 852383496
Rabobank nummer: NL54 RABO 0117 0713 90

 

Doelstelling
1. De Stichting Martin Luther King Lezing heeft ten doel de bekendheid van het gedachtegoed van Martin Luther King te bevorderen en een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke integratie alsmede het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt. De Stichting wil dit doel bereiken door diverse activiteiten te organiseren zoals de Martin Luther King Lezing, scholierendebatten, een stimuleringsprijs aan jongeren en publicaties.
2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

Bestuur
Het bestuur bestaat uit 7 leden, waaronder een voorzitter, een werkvoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur vertegenwoordigt in en buiten rechte. De bestuursbevoegdheid komt toe aan gezamenlijk handelende bestuursleden. Het volledige overzicht van bestuursleden:
Dave Ensberg-Kleijkers – directeur-bestuurder Jantje Beton
Oliver van Loo – vicevoorzitter, Partner en senior adviseur PBLCO, Member of the Worldconnectors.
Ad van der Helm – secretaris,  parochievicaris van de parochie Maria Sterre der Zeer, hoofddocent kerkelijk recht aan de KU Leuven.bisdom Rotterdam
Wim Janse – penningmeester, hoogleraar Faculteit Godgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam
Hella van der  Wijst – lid, journaliste EO-IKON
Nora Asrami – lid, promovenda Vrije Universiteit Amsterdam, programmamaker NEWconnective
Sebastiaan van der Zwaan – directeur Justice and Peace, Nederland

 

Projectleiding:
Jacob Bouwman
– projectregisseur Vrije Universiteit Amsterdam (06) 27052748

 

Raad van Advies:
Jan Pronk
 – Voorzitter, oud lid Tweede Kamer en Minister
Emiel Roemer – Burgemeester Heerlen (wnd.)
Ab Klink – oud-minister, lid CDA
Han ten Broeke – lid Tweede Kamerfractie VVD
Martijntje Smits – Senior researcher, lecturer Universiteit Utrecht, University of Bergen
Marnix Norder – voorzitter Aedes
Gerard de Korte – bisschop van bisdom Den Bosch
Marry de Gaay Fortman – partner Houthoff Buruma
Radj Bhondoe – directeur Seva Network Foundation
Alex Krijger – oprichter en partner Krijger & Managing Partners
Dave Ensberg-Kleijkers – Voorzitter College van Bestuur van Stichting Biezonderwijs
Roberta Enschede – Americans Oversea Remember

 

Beleidsplan
Klik hier:
 PROJECT MARTINLUTHER KINGLEZING beleidsplan 2011-2016

 

Beloningsbeleid
Stichting Martin Luther King Lezing kent geen beloning of onkostenregeling voor bestuursleden of leden van de raad van toezicht. Alleen in extern gefinancierde en extern gecontroleerde projecten is een beloning voor werkzaamheden mogelijk.

 

Financiën
Klik hier:
 MARTIN LUTHER KING jaarrekening 2013 ws

Kingo logo